Antalya Serbest Bölgesi

liman

Antalya şehir merkezine 12 km, havalimanına 25 km. mesafede ve Antalya liman sahasının  hemen bitişiğinde 607,130 metrekarelik bir alana kurulu olan Antalya Serbest Bölgesi, 14 Kasım  1987 tarihinde hizmete girmiştir.

Arazi ve altyapı fınansmanı devletçe karşılanan, üstyapısı ise yatırımcı fırmalar tarafından  gerçekleştirilen Antalya Serbest Bölgesi’nin işletimi ise Bakanlar Kurulu Kararı ile özel sektöre  verilmiş ve bu amaçla hisselerinin % 36’sı kamuya, % 64’ü ise özel sektöre ait olan Antalya Serbest  Bölge İşleticisi A.Ş. (ASBAŞ) kurulmuştur. Bölge, tamamlanmış bulunan elektrik, su,  telekomünikasyon hizmetleri, yeşil alanları, yolları ve arıtma tesisi ile tüm gelişmiş serbest bölgelerle rekabet edebilecek düzeyde olup, 1998 yılından bu yana her türlü yükleme boşaltma hizmetlerinin yapılabildiği bir rıhtıma da sahiptir. Ayrıca 2000 yılı Şubat ayından itibaren haritaAntalya Limanı’ndan konteyner ticaretinin başlamış olması da Bölgenin ulaşım açısından avantajını artırmıştır. Bölgenin yatırım için ayrılan alanlarının toplamı 433,985 metrekare olup, bu sahanın % 96’yı aşan bir bölümü yatırımcılar tarafından kiralanarak işletmeye alınmış durumdadır.

Antalya Serbest Bölgesinde halen 92 firma sürekli aktif ticari faaliyette bulunmakta ve bu firmalarda yaklaşık 3,500 kişi istihdam edilmektedir.

Serbest Bölge’ye bugüne kadar, kuruluş safhasındaki altyapı yatırımları ve zaman içindeki geliştirme harcamaları da dahil olmak üzere devlet tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı yaklaşık 11.5 milyon dolar, yerli ve yabancı girişimciler tarafından gerçekleştirilen bina, makine ve teçhizat vb. yatırım tutarı ise 60 milyon doları aşmıştır. Bunun yaklaşık yüzde 30’luk bir bölümü ise yabancı sermaye yatırımlarıdır.

Daha fazla bilgi için : http://www.ant-free-zone.org.tr/