Fabrika

Wagner Kablo, Eylül 2007’den beri YALIN ÜRETİM metodunu uygulamaktadır.
Bugün itibariyle, üretim hatlarının %90’ı yalın üretime uygun hale getirilmiştir.
YALIN ÜRETİM, TOYOTA ÜRETİM MODELİ’nden türetilmiş olup, basitçe, değer katmayan her prosesin ayıklanması anlamına gelir. Proseslerin, kaliteden taviz vermeden daha verimli olacak şekilde yeniden tasarlanmasına dayanır.

Wagner Kablo’da Yalın Üretim uygulamalarının başlaması ve yaygınlaşması ile, yanlızca verimlilk artmamış aynı zamanda hammadde-yarı mamul stokları azalmış ve yeni üretim hatları için ekstra yerleşim alanları kazanılmıştır.
Wagner Kablo’nun hedefi gerçek anlamda “Yalın Şirket” olmaktır. Şirket, sürekli iyileştirme’nin önemine inanmakta, KANBAN, KAIZEN ve 5S uygulamalarına ağırlık vermektedir.
Wagner Kablo, personelini, KAIZEN’lere katılım konusunda teşvik etmektedir. Bunun sonucu olarak, personelden gelen uygulanabilir öneri sayısı her geçen gün artmaktadır.
Üretim hatlarındaki yalın uygulamaların ardından, idari bölümlerde de yalın uygulamalara geçilmiş olup, hedef, müşterilerden tedarikçilere uzanacak şekilde ve tam anlamıyla yalın şirket olmaktır.

g28